שכר לימוד

 
המתמחים משלמים שכר לימוד למכון עד לסיום ההכשרה: בחמש שנות הלימודים הראשונות שכר לימוד מלא, ולאחריהן שכר לימוד מופחת (כ- 50%).
 
שכר הלימוד הנוכחי (שנה"ל 2019-2018) הנו 5500 ש''ח לשנה. למתמחה בכיר לאחר חמש שנות לימוד שכר הלימוד הנוכחי הנו 2900 ש''ח. 
 
החברה הפסיכואנליטית מציעה למתמחים הלוואות בתנאים נוחים כדי לסייע במימון הוצאות ההכשרה.
 

מסלול הכשרה בפסיכואנליזה לילדים