מסלול ההכשרה בפסיכואנליזה לילדים

 
כללי
 
מסלול הילדים והמתבגרים אינו מסלול נפרד, אלא מהווה הכשרה נוספת; בנוסף לתכנית הנדרשת בהכשרה במסלול למבוגרים, על המתמחה יהיה לעמוד בדרישות נוספות ייחודיות למסלול .
הדרישות הנוספות של המסלול כוללות הן התנסות קלינית באנליזות של ילדים, והן סמינרים נוספים – תיאורטיים וקליניים, שיחייבו שנת לימודים נוספת. הקורסים התאורטיים והקליניים של מסלול הילדים יתקיימו במקביל לתכנית הלימודים הרגילה. כרגע תפתח שנה כזו פעם בשנתיים. ניתן גם לקחת קורסים מתכנית הלימודים הכללית אשר יוכרו  כקורסים הרלוונטיים למסלול ההכשרה של הילדים. את ההכשרה לילדים ניתן להשלים גם לאחר סיום ההכשרה הכללית (והקבלה לחברה כחברים).
 
מסלול הילדים קיבל לאחרונה הכרה של החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית (IPA), והדרישות שלו מתואמות עם דרישות ה IPA.
 
 
תנאי קבלה
 
למסלול ההכשרה בפסיכואנליזה של ילדים ומתבגרים יוכל להתקבל מתמחה שעמד בתנאי הקבלה של המכון הישראלי לפסיכואנליזה, התקבל ללימודים וסיים את השנתיים הראשונות של ההכשרה. לא נדרשת התנסות קודמת בטיפול בילדים.

 
התנסות קלינית
 
1.      במהלך הכשרתו על המתמחה לעשות ארבע אנליזות, שתיים מהן של ילדים/מתבגרים.
2.      כל אחת מהאנליזות של הילדים צריכה להיות מקבוצת גיל שונה: גיל הרך; חביון; התבגרות.
3.      האנליזה צריכה להיות מלווה לכל ארכה בהדרכה של פסיכואנליטיקאי מנחה בעל ניסיון בעבודה עם ילדים.
4.      אנליזה של ילד צריכה להיות של לפחות שנה וחצי, בתדירות של 3 או 4 פעמים בשבוע.
5.      סמינרים קליניים: מהזמן שהחל אנליזה של ילד, על המתמחה להשתתף בלפחות 4 סמינרים קליניים ייחודיים לילדים, שניתנים על ידי אנליטיקאים מנחים. כלומר, בנוסף לסמינרים הקליניים הנדרשים במהלך ההכשרה הכללית (סך הכל 7) , מתמחה במסלול ילדים/מתבגרים חייב בהשתתפות בעוד לפחות 4 סמינרים קליניים.
 
 
הכשרה תיאורטית
 
במהלך הכשרתו, על המתמחה להשתתף בכל הסמינרים הנדרשים בתכנית הכללית. בנוסף, על המתמחה בהכשרה של ילדים/מתבגרים להשתתף בסמינרים תיאורטיים ייחודיים בתחום הפסיכואנליזה של הילד. כמו כן, אחת משתי הסדנאות שהמתמחה יבחר במהלך לימודיו תהיה בנושא הקשור להתפתחות או לפסיכואנליזה של ילדים.
 
הסמינרים התיאורטיים הייחודיים יכללו לפחות סמינר אחד מכל אחת מהקטגוריות הבאות המתייחסות לתיאוריה והטכניקה של הטיפול הפסיכואנליטי בילדים:
 
  • התפתחות (לדוגמא – התפתחות רגשית מוקדמת; מצבים מנטאליים ראשוניים; מיניות ילדית; התסביך האדיפלי)
  • תיאוריות שונות בפסיכואנליזה של הילד ( לדוגמא – מקרים קלאסיים בפסיכואנליזה של הילד; הילד בכתביו של וויניקוט) 
  • פסיכופתולוגיה (לדוגמא – פסיכופתולוגיה של גיל הינקות; אבחון לקויות שונות; הסימפטום של הילד כמבטא את קונפליקט ההורה )
  • סוגיות בטיפול והערכה (לדוגמא – התהוותו של פסיכואנליטיקאי של ילדים; סוגיות קליניות בטיפול במתבגרים; עבודה דינמית עם הורים ) .
  •  
מבנה מסלול ההכשרה לילדים צפוי להשתנות החל משנת הלימודים 2018-2017


ועדת ההוראה