תכנית הלימודים

 
תכנית הלימודים היא תכנית מובנית ברובה, המורכבת מסמינרים על פי ההתפתחות של החשיבה הפסיכואנליטית. התכנית מורכבת מ- 10 סמסטרים על פני 5 שנים.
התכנית כוללת לפחות  19 סמינרים תיאורטיים, 8 סמינרים קליניים, ושתי סדנאות. סה"כ ידרשו לפחות 27 סמינרים ושתי סדנאות להשלמת התכנית.
 
מתמחים המעוניינים לסיים גם את מסלול ההכשרה של אנליטיקאים לילדים יצטרכו ללמוד סמינרים נוספים אחרי סיום מסלול המבוגרים.  דרישות מסלול  הילדים מפורטות בנפרד.
 
 
פירוט הסמינרים
 
בארבע שנות הלימודים הראשונות נלמדים סמינרים העוסקים בתיאוריות של פרויד ובני זמנו (מספר סמינרים), של מלאני קליין וממשיכיה (שני סמינרים) של ויניקוט (שני סמינרים), של קוהוט, ובתיאוריה ההתייחסותית / אינטרסובייקטיבית. בנוסף כוללת התכנית בשנים אלה סמינרים קבועים על אתיקה, מושגי יסוד בפסיכואנליזה, והתיאוריה של הטכניקה, וכן סמינרים לא קבועים בנושאים שונים על פי הצעות המורים.
בשנה החמישית מתקיימים סמינרים תיאורטיים על-פי בחירת המתמחים, בהתאם לצרכים ולרצונות של השנתון.
 
החל משנת הלימודים השנייה מתקיים בכל סמסטר סמינר קליני אחד.
 
לאורך חמש שנות הלימודים מתקיימים מפגשים של כל שנתון במסגרת "התהוות הפסיכואנליטיקאי".
 
בכל שנה מוצעות סדנאות בנושאים שונים על פי הצעות המורים, בהן יכולים להשתתף מתמחים מכל השנתונים על פי בחירתם.
 
סמינרים נוספים מוצעים במסגרת מסלול הילדים, וגם מתמחים שאינם במסלול יכולים להשתתף בחלקם.
 
 
פעילויות אקדמיות נוספות
מצופה מהמתמחים להשתתף גם בהרצאות מדעיות של החברה, ב"יום החברה" המתקיים פעם בשנה ומוקדש להתכנסות ודיון בנושא שנבחר, ובערבי סיום ההכשרה של מתמחים הכוללים הצגות מקרה.
 
 
חוברת תכנית הלימודים 2018-2017
 

מיקום, מועד, ושעות הלימודים

מסלול הכשרה בפסיכואנליזה לילדים