תהליך הקבלה


כדי להתקבל להכשרה במכון יש לעבור תהליך קבלה שאלה תנאיה:
 
1. בעלי מקצוע היכולים להגיש את מועמדותם:

פסיכיאטרים - לאחר סיום שלב ב' של ההתמחות

פסיכולוגים קליניים - לאחר סיום ההתמחות

עובדים סוציאליים - בעלי תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, עם ניסיון של 5 שנים בעבודה פסיכותרפויטית לאחר השלמת התואר בהדרכה פסיכודינמית, מתוכן לפחות 3 שנים במסגרת פסיכיאטרית. על המועמד להיות בוגר תוכנית לימודים תלת שנתית בבית ספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכודינמית.

מטפלים בהבעה ויצירה - בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר, עם ניסיון של 5 שנים לפחות בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכודינמית בטיפולים ארוכי טווח, הכוללים גם טיפולים במבוגרים, בליווי הדרכה שבועית באוריינטציה כזו. על המועמד להיות בוגר תוכנית לימודים תלת שנתית בבית ספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכודינמית, ובעל ניסיון בעבודה במוסד פסיכיאטרי לפחות שלוש שנים.

פסיכולוגים מומחים בתחומים אחרים - עם נסיון של 5 שנים לפחות בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכודינמית בטיפולים ארוכי טווח, הכוללים גם טיפולים במבוגרים בליווי הדרכה שבועית באוריינטציה כזו. על המועמד להיות בוגר בתוכנית לימודים תלת שנתית בבית ספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכודינמית, ובעל ניסיון בעבודה במוסד פסיכיאטרי לפחות שלוש שנים.
 

2. פסיכואנליזה אישית
על המועמד להיות בעל התנסות באנליזה אישית: דרישה זו נשענת על התפיסה בדבר חשיבות ההיכרות דרך התנסות אישית עם הפסיכואנליזה כשיטת טיפול. על כן, על המועמד להיות בעת ההרשמה למכון לפחות שנה באנליזה או שעבר אנליזה שנמשכה לפחות 3 שנים בעבר. לגבי הדרישות להיות באנליזה בזמן הלימודים ראה בדף
מבנה ההכשרה.


3. מועד ההרשמה
מתחילת שנת הלימודים במכון ניתן להירשם לשנה שאחריה. המועד האחרון לרישום הנו 5 בפברואר.


4. הגשת מסמכים
הפנייה וכל חומר שישלח אלינו מובטחים בסודיות. המסמכים הנדרשים הם:
  1. קורות חיים אישיים ומפורטים.
    היקף: לא יותר מ-4 עמודים מודפסים ברווח כפול, בגודל אות (פונט) 11 לפחות. הכוונה אינה ל-curriculum vitae אלא לסיפור אישי היכול לכלול את ההיבט המקצועי.
  2. תמונות (חמש תמונות פספורט).
  3. טופס "הרשמה לתכנית ההכשרה בפסיכואנליזה".
  4. העתקי תעודות (כל התארים האקדמיים וכן תעודות של בית ספר לפסיכותרפיה או לימודי תעודה אחרים; ובנוסף, לפסיכולוגים: רישום בפנקס הפסיכולוגים; אישור על מומחיות בפסיכולוגיה קלינית; לפסיכיאטרים: תעודה על סיום שלב או תעודת מומחיות).
כל אחד מהמסמכים הנ"ל יש להגיש ב-4 העתקים.


5. דמי הרשמה
דמי הרשמה הם 1300 ש"ח. יש לצרף המחאה לפקודת המכון הישראלי לפסיכואנליזה ולשלוח אלינו בצירוף המסמכים שצוינו. הסכום כולל דמי טיפול ותשלום עבור ראיונות הקבלה.


6. ראיונות אישיים
השלב הבא, לאחר קליטת מסמכי ההרשמה, הינו ראיונות אישיים. המועמד יקבל מכתב ובו השמות ומספרי הטלפון של 2 מראיינים, איתם עליו ליצור קשר לקביעת הראיונות.

 
7. חוות דעת מדריכים
בטופס ההרשמה כלול סעיף המתייחס להדרכות ובו בקשת רשות לפנות למדריכים על מנת לקבל את חוות דעתם לפי שיקולי ועדת הקבלה. הפניה למדריכים נעשית ישירות ע"י הוועדה. חוות הדעת נלקחות בחשבון בדיון על המועמדות של הפונה יחד עם הראיונות והחומר הכתוב שהגיש.


8. דיון בוועדה והחלטה
השלב הבא לאחר הראיונות האישיים וקבלת חוות הדעת מהמדריכים הינו דיון בפניית המועמד בוועדת הקבלה. החלטת הוועדה תישלח למועמד בדואר אלקטרוני בתחילת חודש יולי.

 
9. פניות חוזרות
פונה שנידחה יכול לחזור ולהירשם להכשרה הפסיכואנליטית. זמן המינימום בין פנייה לפנייה הינו שנה וחצי ממועד קבלת מכתב התשובה מוועדת הקבלה. כלל זה מיועד להבטיח פרק זמן של עיבוד והתפתחות שמתוכו תיעשה הפנייה החוזרת. מספר הפניות החוזרות אינו מוגבל, כמו גם גיל הפונים.


הליך הקבלה לכל אורכו הינו סודי וחסוי. דיוני הוועדה חסויים בפני חברי החברה הפסיכואנליטית ובפני כל אדם אחר . החומר ייחשף רק לנוגעים ישירות ובאופן ענייני להליך הקבלה. אם למי מחברי הוועדה יש הכרות מוקדמת כלשהיא עם המועמד , הוא יהיה מנוע מלהשתתף בדיון אודותיו.
דיוני הוועדה בכל מועמד פרטניים, אך ההחלטה לוקחת בחשבון גם גורם יחסי-השוואתי.
החלטת הוועדה לאחר הדיונים הינה סופית ומוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
כמו כן ולאור ניסיון העבר הוחלט כי הוועדה לא תיתן למועמדים משוב כלשהוא למעט ההחלטה בעניינם.

את המסמכים יש לשלוח אל:
 
החברה הפסיכואנליטת בישראל
ת"ד 4356 ירושלים, מיקוד 9104202
טל: 02-5635175  
טל'/פקס: 02-5617576מבנה ההכשרה