2010 , שמואל ארליך, ״מכתב מירושלים״

 
ה"מכתב מירושלים", מהווה חלק מסדרה שיזם הInternational Journal of  
 Psychoanalysis 
.של מכתבים מחברות פסיכואנליטיות שונות המתארות ומאפיינות אותן 

שמואל ארליך מתאר חברה גדלה, תוססת ויוצרת שתרומותיה רבות וניכרות הן בארץ והן
בפורומים הבינלאומיים השונים. החברה מאופיינת בשנים האחרונות במחלוקות תיאורטיות קשות
הוא מתאר את גלי ההשפעות של אסכולות פסיכואנליטיות שהגיעו לחברה וטוען שכשם .שהחברה הישראלית בכללותה נעשתה פלורליסטית, כך גם החברה הפסיכואנליטית
"ניתן לתאר את האווירה בחברה כרבגוניות מעשירה של דעות וגישות או לחילופין כשסע "חסר תקנה בין עמדות קיצוניות על טבע האדם ומהות הפסיכואנליזה.
הוא נוגע בהתפתחויות הרבות של עשרים השנים האחרונות: הדיון הממושך והפתרון לנושא האנליטיקאי המנחה; נושא ההערכה של מתמחים; קיומן של קבוצות תיאורטיות שונות;  וכן על החברה בהקשר של הדמוגרפיה הישראלית המשתנה ושל הקמתו של מכון ת"א.
הוא מזכיר עיסוק ודיונים רבים בשאלת עמדתה של החברה הפסיכואנליטית ביחס לחברה הישראלית וההתרחשויות בה, מזכיר דיונים בשאלת האפשרות של נקיטת עמדה פוליטית
והמגבלות המקצועיות של נקיטת עמדה שכזו בשם החברה.
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

שמואל ארליך, ״מכתב מירושלים״