פרטי החברה

 פרטי החברה
 
החברה הפסיכואנליטית בישראל נוסדה באביב 1933 על ידי מקס אייטינגון, שהיה מתלמידיו וממשיכיו של זיגמונד פרויד. ב-1934 התקבלה החברה לשורות ההתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית. האגודה נרשמה כעמותה ב-25/5/1982. החברה הפסיכואנליטית בישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, ויעדיה הם טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה כתיאוריה ושיטת טיפול וכל תחומי יישומה, וכן הגנה על זכויות חברי העמותה.

 
 
ועד החברה
סמדר שטיינבוק – יו"ר
אילה הלוי – סיו''ר
דורית ברנע – מזכירה
שרה גולדשטיין – גזברית
 
                                                        
ועדת קבלה
דורה פלדפוגל – יו''ר
אבי בקר
אורה גולדשמידט
פאולה גל
אסתי דינור
מאיר שלוש
אורית שרי

 
ועדה מדעית
אירנה מלניק – יו''ר
תמי דרור-שיבר
מיכל טלבי-אברבנאל
רעיה פינקלשטיין
דורית ברנע

  

ועדת אתיקה
ד"ר אילן אמיר – יו"ר
עפרה כהן-פריד
יעקבה טריף
 

ועדת תקנון
ד"ר גיא אור
ד"ר ערן רולניק
 


ועדת מורשת
רות זכרין - יו"ר
אתי בר
דורית ברנע
 
 
ועדת הוראה
מתי בן-צור – יו"ר
אילה הלוי
רחל בניטה-נירנבלט
תמר ברנע
 
תת ועדת קוריקולום
ד"ר שי שלקס
טלי חיימסון-בוגט
טלי תמיר-אורון

פסיכואנליזה של הילד והמתבגר
מרגנית עופר
יעל סמואל

 
ועדת ביקורת
פרופ' גבי שפלר
ד"ר ויויאן שטרית-וטין
 

 
ועדת חברים
אלישבע וינטראוב-ליכטמן - יו"ר
דוד אהד
 מירה שכטר