אזור חיפה והצפון

רכזת - גב' אילה הלוי


קורסים באזור חיפה והצפון
 
קריאה משותפת בכתבי אוגדן -
ד"ר דינה גלט
אוגדן מציע בכתביו המשגות תיאורטיות חדשניות ופירושים לכתביהם של פסיכואנליטיקאים בכירים אחרים, ובתפיסתו המיוחדת יוצר מעין "שלישי תיאורטי", כדבריו של ויגודר בהקדמה לספרו. בקורס נקרא יחד בכתביו, מתוך ניסיון להעמיק בהם ובתפיסתו העוסקת בהתפתחות המרחב הנפשי, כמו גם בהבנה ובניה של  המרחב הטיפולי. 
10 מפגשים בימי שלישי בשעות 13:30-12:00,  החל מ -1.11.16
עד 8 משתתפים
בקליניקה פרטית ברח' מעיין צבי 6
, גבעת אלה.


המשך האזנה לביון "A Beam of Intense Darkness" - גב' אילה הלוי
הקורס מיועד למי שמצוי, ולו במעט, בתפיסותיו של ביון ובמודלים השונים שפיתח. במפגשים נמשיך לעקוב אחר תפיסותיו הייחודיות של ביון תוך קריאה בכתביו, בשילוב קריאה בספרו של  ג.ס. גרוטשטיין. כותרת הקורס הינה כשם ספרו של גרוטשטיין בהתבססו על אפיזודה מכוננת באנליזה שעבר אצל ביון. הקורס משלב בין תיאוריה לקליניקה, תוך התבססות על דוגמאות מטיפולי המשתתפים והמנחה.
10 מפגשים בימי שני בשבוע האחרון של כל חודש, בשעות  21:00-19:30, החל מ- 31.10.16  ועד 31.7.17.
עד 10 משתתפים
בקליניקה פרטית במנוף
.
 

קריאה בכתבי ויניקוט
- ד"ר רותי חשמונאי
בסמינר נקרא יחד בכתבי ויניקוט תוך דגש על תפיסתו הטיפולית. נראה כיצד ויניקוט חתר לכך שהתהליך הטיפולי יהיה חי, אמיתי ויצירתי, ואת הדגש שהוא שם על הצרכים ההתפתחותיים של המטופל אשר עולים בהעברה למטפל. נתבונן בזיקות שבין ההבנה של ויניקוט לגבי התפתחות רגשית פרימיטיבית לבין הבנתו את התהליך האנליטי ולהצעה לרגרסיה לתלות בטיפול במטופלים קשים. נקרא דוגמאות קליניות גם מעבודתו עם ילדים ומתבגרים ואולי גם מעבודתו של חאן אשר הרחיב את עבודתו של ויניקוט באופן ייחודי.
8 מפגשים בימי שלישי בשעות 17:30-16:00, החל מ- 1.11.16
עד 8 משתתפים
בקליניקה פרטית ברח' יוכבד 11, חיפה
.


 חשיבתה של אן אלוורז: קריאה בספר "נוכחות חיה" - גב' מרב ירקוני
בקורס נקרא יחד פרקים מספרה של אן אלוורז "נוכחות חיה" וננסה להתעמק בתרומתה הייחודית לתיאוריה ולפרקטיקה הפסיכואנליטית, במיוחד בטיפול במטופלים - ילדים ומבוגרים - פגועים וחולים מאד, ובתופעות קשות של אוטיזם. נקרא יחד את המקרה המפורסם של רובי ואת עבודתה של אלוורז אתו, במקביל לניסוחיה ותרומותיה פורצות הדרך לעבודה טיפולית במצבים אלה, בעיקרם מושגי ההשבה וההמרצה.
4 מפגשים מרוכזים בימי ראשון בשעות 21:00-17:45, בתאריכים: 30.10.16, 6.11.16,  27.11.16,  4.12.16.
עד 10 משתתפים.
בקליניקה פרטית ברח' עין-גדי 1א', חיפה.


קריאה בתיאורי המקרים של פרויד - גב' יעל ליפשיץ
בקורס נקרא את תיאורי המקרים של פרויד, כאבני דרך להיכרות עם התפתחות יסודות הפסיכואנליזה כתיאוריה וכטכניקה טיפולית. באופן זה ננסה לפסוע בעקבות פרויד הרופא/ המטפל/החוקר והסופר, ולהצטרף לתהליכי הגילוי וההמשגה שנלוו למפגש הטיפולי בראשיתו.
10 מפגשים בימי רביעי בשעות 18:30-17:00  בתאריכים 1.11.16, 9.11.16, 23.11.16, 7.12.16, 21.12.16, 18.1.17, 1.2.17
עד 6 משתתפים
בקליניקה פרטית ברח' השקדים 8, קרית-טבעון.


מצבים מנטליים ראשוניים- גב' מיר ממן
מטרת המפגשים תהיה חשיבה על מטופלים קשים שמגיעים לטיפול ומביאים עימם חוויות כמו: הצפה מילולית, התמכרויות לריגושים, שתיקות ממיתות, שעמום, התנתקויות מקפיאות וריקנות. ננסה להבין מצבים אלה דרך תיאורטיקנים שונים כמו: ביק, ויניקוט, טסטין, אוגדן, אנזייה, אייגן  וקוהוט. ננסה להאיר את השיח בין המטפל למטופל ובין המטפל לבין עצמו ולחדד את האיזורים הטרום מילוליים, אולי טרום התהוות.
8 מפגשים בימי שלישי בשעות 18:30-17:00  החל מ- 1.11.16
עד 8 משתתפים.
בקליניקה פרטית ברח' רקפות 8, קרית טבעון

ההרשמה לקורס נסגרה

 
על האימה הבושה והבזות - גב' אלומית נוסבאום
בסדרת המפגשים נעסוק בחוויית התהוות העצמי והפגיעה העמוקה שנוצרת בהתפתחות הנפשית בשעה שחווית הבזות מתבססת בה. נכיר היבטים שונים שלה כפי שהם מתגלים במפגש הטיפולי וביצירות ספרותיות. נשלב קטעי קריאה מכתביהם של דונלד ויניקוט, ג'וליה קריסטבה, וילפרד ביון, יחד עם קריאה פרשנית בתיאור בריאת העולם והאדם בתנ"ך וסיפור "היונה" של פיטר זיסקינד.
8 מפגשים בימי ראשון בשעות 22:00-20:30, החל מ- 30.10.16
עד 9 משתתפים
בקליניקה פרטית ביקנעם המושבה.

ההרשמה לקורס נסגרה


חזרה לדף הבית של "התקרבות"