יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי

 
'יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי' היא אחת מתכניות הלימודים החד-שנתיות המתמשכות שמציע מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית.
התכנית  מציעה זו השנה השלישית הזדמנות נדירה ללמוד את יסודות החשיבה של הפסיכואנליזה הקלאסית מפסיכואנליטיקאים מבין הבכירים והמנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

מטרת התכנית: הנחלת היסודות, הידע, החשיבה והמעשה הקליני, בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות. יושם דגש על הקשר בין למידה תיאורטית וחשיבה קלינית, כולל פיתוחיהן כיום.
 
מבנה הלימודים: התכנית היא מודולארית וכוללת קורסים שנתיים באופן רציף ומתמשך סביב נושאים שונים, בכל שנה נושא אחד שבו יתמקדו מספר סמינרים. כל שנה תהווה יחידה עצמאית ובו זמנית יתקיים רצף וקשר בין הנושאים שיועברו במהלך השנים.
התחומים השונים יוארו בכל סמסטר על ידי שלושה מרצים, אנליטיקאים מנחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

בסוף השנה תיערך הצגה של חומר קליני על ידי אחד התלמידים, עליו יתדיינו בקצרה מורים שלימדו במהלך השנה, כך שיתאפשר דיאלוג בין הדגשים של כל אחד מהם.

נושא הלימודים בשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017: הנפש בראי ה"מיניות" וה"אדיפוס"

אוכלוסיית היעד:
התכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להכיר ולהעמיק בעולם הפסיכואנליזה הקלאסית. בעלי היכרות בסיסית אישית, תיאורטית וקלינית עם עולם הטיפול הנפשי הדינאמי.

הקריטריונים:
פסיכולוגים קליניים (M.A);
עובדים סוציאליים קליניים (M.A);
פסיכיאטרים;
מטפלים באמנויות (M.A)  - בוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה;
בעלי מקצועות טיפוליים אחרים בעלי תואר שני ועם נסיון קליני של לפחות שנתיים בטיפולים באוריינטציה פסיכודינאמית מוזמנים אף הם להצטרף לתכנית ולהגיש את מועמדותם.

שכר לימוד:
3000 ש"ח לשנה, בשלושה תשלומים.
מספר המשתתפים מוגבל. תינתן עדיפות למועמדים מתאימים אשר יירשמו לשנה כולה.
במקרים מיוחדים נשקול השתתפות באחד הסמסטרים בלבד, בעלות של 2000 ש"ח.

סדרי הרשמה:
מועדי ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח יפורסמו בהמשך

מסמכים הנדרשים להרשמה:
א. טופס הרשמה.
ב. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה הפורמלית.
ג. דמי רישום בסך  300 ₪ לפקודת החברה הפסיכואנליטית  (למתקבלים, דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד).

את כל המסמכים יש לשלוח למזכירות החברה במייל: ips@psychoanalysis.org.il 
או בדואר רגיל לחברה הפסיכואנליטית בישראל, רח' דישראלי 13 ת"ד 4356 ירושלים 9104202

תאריך התחלת הלימודים:  יפורסם בהמשך
 
רכזי התכנית:
גב' גליה פלג-עשבי - 054-9985668
גב' גילה גינזבורג - 050-5799937