שנה א'  2017-2018
המעשה הטיפולי - סֶטינג, אינטייק, חוזה טיפולי, שעה ראשונה, אסוסיאציות חופשיות ועוד  (3 טרימסטרים)
התפתחות החשיבה הקלאסית (פרויד וקליין) - היסטוריה, מיניות, אדיפוס, חלומות  (3 טרימסטרים)
סדנה (3 שעות) - קומפלקס אדיפוס
סדנה - נרקיסיזם
סמינר קליני (2 סמסטרים)
 
שנה ב'  2018-2019
חרדות ראשוניות - קליין, ממשיכי קליין, ביק, טסטין, אנזייה ...  (3 טרימסטרים)
הזרם העצמאי בפסיכואנליזה בריטית - פיירברן, באלינט, קולטרט, חאן, בולאס, אוגדן, ויניקוט   (2 טרימסטרים)
העברה והעברה נגדית  (טרימסטר)
סדנה - חלומות
סדנה - פנטזיה לא מודעת
סמינר קליני  (2 סמסטרים)
 
שנה ג'  2019-2020 
פסיכופתולוגיה דרך תיאוריות התפתחות (טרימסטר)
סוגיות באתיקה (טרימסטר)
פסיכולוגית העצמי (טרימסטר)
סדנה - הגישה ההתייחסותית
סדנה - המחצית השנייה של החיים
סדנה - פסיכואנליזה ודת
סמינר קליני  (2 סמסטרים)

**התכנית כפופה לשינויים.