מהקליניקה אל התיאוריה ובחזרה - תכנית חד שנתית של טיפול בילדים, למטפלים מנוסים


תכנית זו של מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל היא תכנית חד-שנתית בדגש קליני, שסבה בכל שנה סביב נושא אחד הקשור לטיפול בילדים, וניתנת על-ידי פסיכואנליטיקאים ומתמחים בכירים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, המנוסים בטיפול בילדים.

רכזי התכנית:  ניצה חזן, ד"ר שי שלקס


נפתחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח, 2018-2017

הנושא לשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017:
 
תוקפנות בטיפול עם ילדים
חיוניות, הרסנות וקומוניקציה

 
התכנית כוללת שני סמינרים קליניים ושני סמינרים תיאורטיים סמסטריאליים, הדגש בשני הסמינרים הוא על העבודה הקלינית והבנתה לנוכח הגישות התיאורטיות שתילמדנה.

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בשעות הבוקר בין השעות 10:15 – 13:30 במוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, תל-אביב, החל מה- 18.10.17.תכנית הלימודים תשע"ח
סמסטר א'
 
סמינר תיאורטי: המפלצת שבחדר - ה"שימוש" בתוקפנות בחדר הטיפול
גב' נעמי מילר, פסיכואנליטיקאית, מטפלת בילדים ובמבוגרים

ילדים אלימים ותוקפניים בחדר הטיפולים הם קשים להבנה, אך בעיקר קשים לטיפול. בקורס נראה איך ניתן להבין התנהגויות acting out ואיך לעבוד איתן. איך נוכל להבחין בין תוקפנות בשירות תקשורת, ובין כזאת שנובעת ממקומות פרברטיים יותר של המטופל. כיצד ניתן לראות צורות מסוימות של תוקפנות דווקא כביטוי של תקווה או כאסרטיביות בריאה. כיצד יכול המטפל לשים גבולות, לשרוד את ההתקפות של הילד מבלי לנקום בו, וליצור מסגרת בטוחה שבה יוכלו להתפתח חשיבה, מנטליזציה, ומשחק. החשיבות של הקשבת המטפל להעברת הנגד שלו, והחשיבות של העבודה עם ההורים. נראה מה מקומה ותפקידה של הסביבה בהתפתחות התוקפנות, ונסתכל על מקורותיה מכיוונים תיאורטיים שונים. נקודות מבט של קונפליקט, של הפרעה התפתחותית, ושל טראומה נפשית, ונחבר אותם לטכניקה הטיפולית. בין היתר נקרא מוויניקוט מאיילו,  Karush ,Axelman, Olesker.
 
סמינר קליניגב' גילה גינזבורג, פסיכואנליטיקאית, מטפלת בילדים ובמבוגרים

 
סמסטר ב'
 
סמינר תיאורטי: "תוקפנות של חיים ותוקפנות של מוות" - סוגיות תיאורטיות וטכניות בעבודה על הרצף שבין הרסנות לתוקפנות בטיפול בילדים ומתבגרים
גב' יפעת זיבר, מתמחה בכירה במכון הפסיכואנליטי, מטפלת בילדים ובמבוגרים

בקורס נתבונן על מושגים ומצבים שונים מנקודת מבטם של מלאני קליין וממשיכיה: נלמד על מקורות התוקפנות (דחף החיים, דחף המוות), על מופעיה השונים (acting in, acting out עבריינות, דיכאון עמוק, אובדנות ועוד), נבחין בין תוקפנות כקומוניקציה של תכנים רגשיים חשובים לבין תוקפנות שמטרתה להרוס קשר, חיבור ומחשבה. ניעזר בדוגמאות קליניות מרתקות שנכתבו בנושא על מנת לחדד את ההבנה לגבי מה שהילד מספר באמצעות התקפתו. נעסוק בסוגיות קליניות טכניות שנוגעות באופנויות פירוש, במהותה של הכלה ועוד. נקרא מאמרים של Chanam,  Anderson, O'Shaughnessy, Rustin, Alvarez , Meltzer, Klein ועוד.

סמינר קליני - גב' מיכל גוריון, פסיכואנליטיקאית, מטפלת בילדים ומבוגרים
 

 
קהל היעד

רופאים
- בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה בוגרי תכניות ליבה מוכרות בפסיכותרפיה ;
פסיכולוגים קליניים - בוגרי תכניות ליבה מוכרות בפסיכותרפיה או 5 שנות ניסיון לפחות;
עובדים סוציאליים - בעלי תואר שני במסלול בריאות הנפש, בוגרי תכניות ליבה מוכרות בפסיכותרפיה;
פסיכותרפיסטים - לאחר 5 שנות ניסיון לפחות במוסד מוכר להתמחות;
קרימינולוגים קליניים - בעלי תואר שני, כשהתואר הראשון בעו״ס או בפסיכולוגיה, ו-5 שנות עבודה לפחות במוסדות מוכרים לפסיכותרפיה ועבודה בגישות דינמיות.


ההרשמה לתכנית תסתיים ב- 31.7.17

שנת הלימודים תיפתח ב-  18.10.17

 
שכר הלימוד
₪6500, בארבעה תשלומים
 
הרשמה
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה, ולצרף:
א. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה
ב. דמי רישום לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל ע"ס 300 ₪  (למתקבלים דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד)
את טופס ההרשמה והחומר הנלווה יש להעביר  לחברה הפסיכואנליטית בישראל, רח' דישראלי 13 ת"ד 4356 ירושלים 9104202
 

מרכזי התכנית:
ניצה חזן 052-3314406,   ד"ר שי שלקס 052-2447585