תכנית הלימודים
 

שנת הלימודים תשע"ז 2017-2016:

תאריכי הלימודים:
סמסטר א' -  9.11.16, 16.11.16, 23.11.16, 30.11.16, 7.12.16, 14.12.16, 21.12.16, 4.1.17, 11.1.17, 18.1.17, 25.1.17, 1.2.17, 8.2.7, 15.2.17
סמסטר ב' -  8.3.17, 15.3.17, 22.3.17, 29.3.17, 5.4.17, 19.4.17, 26.4.17,  3.5.17, 10.5.17,  17.5.17, 24.5.17, 7.6.17, 14.6.17
סדנאות - 22.2.17, 21.6.17
ערב סיום השנה - 28.6.17


תכנית הקורס המלא:
(ייתכנו שינויים קלים בתכנית)
 
שנה א
סמסטר א:
הסיטואציה האנליטית - גב' יעל ברוך

בקורס זה נעסוק באספקטים שונים של הסטינג הטיפולי  (הצורה , המסגרת ,הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושא מהמאמרים הטכניים של פרויד ונעסוק בנושאים כמו המסגרת, זמן כסף, המנעות, אסוציאציות חופשיות, פרוש, החזקה,פתיחת וסיום השעה שתיקות ומצבי קיצון.
סמינר קליני - שמות המדריכים יפורטו בהמשך

סמסטר ב:
הסיטואציה האנליטית - המשך – ד"ר יהודה פרנקל
סמינר קליני -   שמות המדריכים יפורטו בהמשך

 
שנה ב
סמסטר א: 
העברה והעברה נגדית – סוגיות ביחסי מטפל-מטופל – גב' אהובה שול
סמינר קליני -  שמות המדריכים יפורטו בהמשך

סמסטר ב: 
העברה והעברה נגדית – המשך – גב' אורה גולדשמידט
סמינר קליני -  שמות המדריכים יפורטו בהמשך


שנה ג
סמסטר א:
"כשנכנסים לחדר" מחשבות על המטפל במרחב הטיפולי – גב' רחל ראובינוף-שוקל
בקורס זה נבחן את החוויה הפנימית שלנו כמטפלים:מהם הצרכים שלנו, הקשיים העומדים בפנינו, הכישלונות והכשלים.
נתבונן בתנועה הנפשית שלנו במרחב חדר הטיפול: מה קורה מהרגע בו הדלת נפתחת ומה קורה כשנסגרת? איך אנו שומרים על המרחב הפנימי שלנו? איך נבנה המרחב הבינאישי בינינו למטופלים ומה מתרחש בתוכו? איך אנו משתמשים בתיאוריה ומה מקומה של ההדרכה בטיפול? נבחן את סוגיית ההקשבה בטיפול - איך ולמה אנו מקשיבים בכל מפגש ומתי ולמה איננו מצליחים להקשיב?
הקורס ישלב בין קריאת מאמרים (ביון ,אוגדן, פרסונס ועוד) לדוגמאות מן העבודה הקלינית.
סמינר קליני -  שמות המדריכים יפורטו בהמשך

סמסטר ב:
עקרונות הגישה ההתייחסותית - גב' תמי דרור שיבר
הקורס יעסוק בהיבטים המרכזיים של החשיבה ההתייחסותית ובאופן בו הם באים לידי ביטוי בחדר הטיפולים. נבדוק מהי "פסיכולוגיה של שני אנשים" מול "פסיכולוגיה של אדם אחד" ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל והשפעותיה על המרחב הטיפולי, ונחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה. נעמיק בהבנת מושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, אנאקטמנט, ריבוי מצבי-עצמי ועוד. תיאורטית נלמד מעבודותיהם של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג'ודי מסלר דיוויס ועוד. יישום התאוריה לקליניקה ייעשה דרך דוגמאות שיביאו המשתתפים.
סמינר קליני - שמות המדריכים יפורטו בהמשך


סדנאות: 
במהלך הלימודים יתקיימו סדנאות מרוכזות בנושאים הבאים:
 
אתיקה –  גב' אירנה מלניק
יצירתיות ומשחק – גב' אהובה ברקן וד"ר אילן טרבס
בלבול השפות (פרנצי) –  גב' חיותה גורביץ
דינאמיקה של חסך –  מר שמואל גרזי
ביון –  גב' יעקובה טריף
משחק –  גב' לאורה דובסון
סיומי שעות –  מר מתי בן-צור
חלומות –  גב' עידית ברק-מלמד
הטיפול הדיאדי – ד"ר נטע גוטמן-אבנר
עקרונות החשיבה ההתייחסותית גב' תמי דרור-שיברסגל המורים והמדריכים