מהלך הלימודים

 

 
מהלך הלימודים
 
א.   מבנה הלימודים
 
הלימודים מתקיימים אחת לשבוע מדי יום ד' בין השעות 9:30 – 14:30. יום לימודים מורכב משני סמינרים תיאורטיים וסמינר קליני. בין הסמסטרים ובסוף השנה יערכו סדנאות בנושאים תיאורטיים שונים. הסדנאות יתקיימו בשני מפגשים מרוכזים, בימי רביעי בשעות 10:00 – 14:00 או בימי שלישי בשעות 16:00 – 20:00.
 
 
 
ב. טיפול אישי, עבודה טיפולית והדרכה
 
כל משתתף יהיה בטיפול אישי בגישה פסיכואנליטית או באנליזה במהלך כל זמן הלימודים. מי שאינו נמצא בטיפול בזמן ההרשמה, יתחיל טיפול לא יאוחר מנובמבר 2018.
כל משתתף יעסוק בפסיכותרפיה דינמית אינדיבידואלית בליווי הדרכה אישית במשך כל זמן לימודיו בתכנית. המינימום המחייב הוא מכסה של ארבעה מטופלים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ארוכת טווח במסגרת עבודה במגזר הציבורי ו/או במסגרת פרקטיקה פרטית.
כל משתתף יהיה בהדרכה אישית פעם בשבוע אצל מדריך המוכר ע"י התכנית. המדריכים המוכרים הם חברי החברה הפסיכואנליטית ומתמחים בכירים במכון לפסיכואנליזה. ההדרכה תמשך כל זמן הלימודים בתכנית. למשתתפים תימסר רשימה של מדריכים מטעם התכנית.
 
 ג. פגישות עם מרכזי התכנית
 
במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם מרכזי התכנית, שילוו את תהליך ההכשרה. המרכזים יקיימו גם פגישות אינדיבידואליות עם תלמידים לפי הצורך.
 
 ד. עבודות כתובות
 
בתום שנה א' ו-ב', על המשתתפים להגיש עבודה קצרה שתתמקד בנושאים התיאורטיים שנלמדו תוך התייחסות לעשייה הטיפולית. בתום שנה ג', על המשתתפים להגיש עבודת גמר, שעיקרה תיאור מקרה הכולל דיון תיאורטי.  
 
 

תכנית הלימודים