תהליך ההרשמה


 
תהליך הרשמה
על המועמדים להעביר למזכירות החברה הפסיכואנליטית בישראל את המסמכים הבאים, במייל ips@psychoanalysis.org.il  או בדואר רגיל בשלושה עותקים.
 
  • טופס הרשמה (הורדת טופס הרשמה)
  • תולדות חיים אישיים בהיקף של עד שני עמודים
  • קורות חיים מקצועיים
  • תעודות ב.א. ו-מ.א.
  • שלוש תמונות
  • שתי המלצות מאנשי מקצוע. יש לבקש מהממליצים לשלוח את ההמלצות ישירות למזכירות החברה, עבור מרכזי התכנית.
  • דמי הרשמה בסך 300 ₪, בצ'ק לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל (דמי הרשמה לא יוחזרו).  
 
מועמדים מתאימים יוזמנו לשני ראיונות אישיים. תשלום עבור כל ראיון יהיה 300 ₪, וישולם ישירות למראיין.
 
מועד אחרון להרשמה: 30/6/18. לאחר תאריך זה יישקלו מועמדים נוספים, על בסיס מקום פנוי.
 
תשלום
  • שכר הלימוד לשנה הוא 8500 ₪, אפשר לחלקו לשלושה תשלומים.
  • תעריף שעת הדרכה 270 ₪.
 
מרכזי התוכנית
ד"ר מרינה ברנע     marina.barnea@gmail.com      טל. 054-4919562 
מר נעם הס           noamhaas40@gmail.com             טל. 054-8110002