הרשמה
 
יש למלא את הטופס המצורף ולשלחו לחברה הפסיכואנליטית בישראל בצירוף:
·         קורות חיים אישיים בהיקף של עד שני עמודים
·         קורות חיים מקצועיים
·         שתי תמונות
·         דמי הרשמה בסך של 300 ₪, בצ'ק לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל (דמי ההרשמה לא יוחזרו)
.         שתי המלצות מאנשי מקצוע. יש לבקש מהממליצים לשלוח את ההמלצות ישירות למזכירות החברה, עבור רכזות התכנית.
 
את כל המסמכים ניתן לשלוח למזכירות החברה במייל: ips@psychoanalysis.org.il   או בדואר רגיל, בשני עותקים.
מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונות אישיים.
 
תעריף ראיון 300 ₪ (ישולם ישירות למראיין)
שכ"ל שנתי – 7000 ₪ לשנה כולל דמי מנוי ל-
    
pep.
מועד אחרון להרשמה: 30.6.18.  לאחר תאריך זה יישקלו מועמדים נוספים על בסיס מקום פנוי.
 
לקבלת טופסי הרשמה ניתן לפנות למזכירת המכון דליה יעיש בטלפון 02-5635175
או להוריד מכאן

 
רכזות התוכנית:

מיכל זלינגר  michalzz@netvision.net.il  052-3677754
רתם ברונו   rtbruno@013net.net         052-3745280