ציוני דרך בהיסטוריה של החברה


טיוטת ההודעה על יסוד החברה, תרגום
 
 

 
 (״העבר לא מת אף פעם, הוא אפילו איננו עבר״ (ו. פולקנר
("והגדת לבנך ביום ההוא" (שמות י"ג ח"
 
העבר של החברה הפסיכואנליטית בפלסטינה תחילה, ובישראל לאחר מכן, הינו עשיר ומגוון. הוא חי בתוכנו, בין אם נכיר בכך ובין אם לאו. ההיסטוריה מעצבת את ההווה ועל כן גם קובעת את העתיד. מחובתנו היא, לכן, להעריך, לשמר ולמסור את ידיעת העבר 

מטרתו של אתר זה היא להפיח חיים ברגעים ובאנשים שבנו את החברה שלנו ב-80 שנותיה

החברה התחילה כקבוצה של פליטים-חלוצים שמצאו כאן, בפלסטינה-א"י, עיר מקלט מאירופה
שאדמתה החלה לרעוד. חלקם מבחירה, אחרים בלית ברירה. הם הגיעו לארץ לא נודעת, מעוטת אוכלוסין, תחת מנדט ובצל מלחמות ופרעות. בתנאים לא-תנאים, הרחק ממרכז העשייה באירופה, כאשר רק מכתבים ונסיעות נדירות מאפשרים קשר, הצליחו לפתח חברה ומכון בעלי השפעה מכרעת על החינוך, בריאות הנפש והתרבות בפלסטינה-א"י.
 
מחברה בת 5 חברים, שכעבור 40 שנים מנתה רק 41 חברים, אנחנו כיום חברה עם 249 . חברים ו-103 מתמחים. אחת החברות עם אחוז האנליטיקאים הכי גבוה ביחס לאוכלוסיית המדינה.
 
המסמכים שבאתר מיועדים לתת נקודות ציון בזמן כדי לשרטט כיצד הגענו מאז עד עתה.
 
כיום, בנוסף לגודלה, החברה מאופיינת בפעילות מדעית ערה וענפה, בשפע של קבוצות לימוד, שחלקן מתמקדות באסכולות מסוימות, במאמרים וספרים שחברינו מתרגמים וכותבים. החברה מוכרת ומוערכת ברמה הבינלאומית, דבר הבא לידי ביטוי בחברים שלוקחים חלק בהשתתפות פעילה בפורומים מדעיים בינלאומיים, כמו גם בעשיה הארגונית והמוסדית של התנועה הפסיכואנליטית.
 
האתר לא נועד לשמש כארכיון החברה. תמצאו בו תיאורים של החברה ומסמכים שמייצגים שלבים בהתפתחותה: 10 שנים מאז הקמתה, 50 שנה, 75 שנים ו-80 שנה. כמו כן
 תמצאו כרונולוגיה של החברה וסטטיסטיקה של גידולה.

ארכיון אייטינגון הועבר על ידי החברה לארכיון המדינה בשנת 2002 והוא פתוח לכל:
(קישור לארכיון)

1. קיצור תולדות החברה

2. 1943, " עשור  ל״חברה הפסיכואנליטית בארץ ישראל
(CPI ) ,Chevra Psychoanalytith b'Israel
א. הספד של משה וולף על מקס אייטינגון
ב. מרגרט ברנדט: סיכום 10 השנים הראשונות
א.ע.סימון
פרויד היהיודי
 
4. 1977, הקונגרס הפסיכואנליטי הבינלאומי ה 30, בירושלים 
א. דברי פתיחה, רפאל מוזס
ב. דברי פתיחה אריך גומבל
 
5. 1983, לרגל 50 שנה לחברה, חוברת מיוחדת של
 Israel Journal of Psychiatry and related Sciences, בעריכת פרופ׳ דן הרץ 

a. Adam Limentani: A Message from the President of the International
Psychoanalytic Association on the Occasion of the 50th Anniversary of the founding of the Israeli Society 
b. Dan Hertz: Pioneers and Psychoanalysis: Beginning of Psychoanalytic Movement in Eretz Israel
c. James Mann: Retrospect and Prospect: from the mid 50's to the late 80's
 
6. 1995 ספרו של אריך גומבל, על חיי עם הפסיכואנליזה
7. 1998, רפאל מוזס, הסטוריה קצרה של פסיכואנליזה בפלסטין וישראל
8. 2010 , שמואל ארליך, ״מכתב מירושלים״ 
9. 2014,  80 שנה לחברה
10. גלריית תמונות
ימי חברה, 1999; 2014
מפגש עם דויד טקט, 2006
מפגשי ברלין-ירושלים 2014; 2015
מסמכים הסטוריים
סרט: דור דור ודורשיו, 2013