גלריית תמונות

 


 


 
 
 
יום החברה 1999
...


סמינר עם דויד טאקט,2006
...


מפגש ברלין-ירושלים, בברלין,2014

(קישור לאלבום התמונות)


 
יום החברה,2014
...


ברלין-ירושלים,  בירושלים, 2015 

...
 


תמונות דירתו של אייטינגון בירושלים
תמוונות ביתו של אייטינגון בברלין
מסמכים היסטוריים של החברה
...

דור דור ודרושיו