1956 עצרת 100 שנים להולדת פרויד


בשנת 1956 ציינו בעולם 100 שנים להולדת פרויד. בארץ נערכה עצרת זכרון אליה חברו האוניברסיטה העברית, החברה הפסיכואנליטית והחברה הניורופסיכיאטרית בישראל.
מתוך החוברת המקבצת את ההרצאות בכנס תמצאו כאן את הרצאתו של ע״א סימון: זיגמונד פרויד היהודי.
 
סימון נוגע במוצאו המשפחתי והסביבתי של פרויד, יחסו לעניינים ואנשים יהודיים וכן ניתוח האספקטים היהודיים, המודעים והבלתי מודעים, כפי שעולים בכתביו.


זיגמונד פרויד היהיודי
 א''ע סימון