תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל


 

 

 מבוא:
התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה ניתנת במסגרת החברה הפסיכואנליטית בישראל, ומטרתה להרחיב את הידע התיאורטי והכישורים המעשיים בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית. תכנית הלימודים מכוונת להדגיש את החיבור בין הידע התיאורטי על התפתחות, על פסיכופתולוגיה ועל הטכניקה הטיפולית, לבין מלאכת הטיפול. תשומת לב ומחשבה יוקדשו ליישום התיאוריה הפסיכואנליטית לטיפולים של פעם ופעמיים בשבוע.
התכנית מיועדת, כמובן, לנשים וגברים כאחת, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
התכנית מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול נפשי: פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים חינוכיים ומטפלים מתחומי האומנויות, התנועה והסיפור בעלי הכשרה מתאימה.
מורי התכנית הם פסיכואנליטיקאים חברי החברה הפסיכואנליטית בישראל ומתמחים בכירים בפסיכואנליזה, בעלי ניסיון בהוראה במסגרות אקדמיות וקליניות.
תנאי קבלה:
פסיכיאטרים: לאחר שנתיים התמחות בפסיכיאטריה, עדיפות למסיימי שלב א'.
פסיכולוגים קליניים: אשר סיימו לפחות שנתיים של התמחות.   
עובדים סוציאליים קליניים: בעלי תואר שני קליני וניסיון בפסיכותרפיה דינאמית.
פסיכולוגים חינוכיים: בעלי ניסיון של 5 שנים בפסיכותרפיה דינאמית.
מטפלים בתחומי האומנויות  התנועה והסיפור: בעלי תואר שני וניסיון של 5 שנים בפסיכותרפיה.
תנאי השתתפות:
תוכנית הלימודים מחייבת התנסות בטיפול אישי באוריינטציה פסיכואנליטית במהלך הלימודים והדרכות בגישה אנליטית/דינאמית על העבודה הטיפולית.מהלך הלימודים