מהלך הלימודיםא.   הלימודים

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע מדי יום ד' בין השעות 18:00 ל- 21:15,
השנה הראשונה תיפתח ב- 18.10.17  ותסתיים ב- 20.6.18. הלימודים מתקיימים במכון הישראלי לפסיכואנליזה בירושלים. כל מפגש יכלול שני סמינריונים בני שעה וחצי כל אחד.
במהלך כל שנה נקיים שתי סדנאות מרוכזות שתוקדשנה לנושאים שונים. הסדנאות תתקיימנה בימים ובשעות הקבועים, בין הקורסים המתמשכים.
בכל שנה יהיו הרצאת פתיחה והרצאת סיום להרחבת האופקים.
בנוסף מוזמנים התלמידים להרצאות מדעיות של החברה הפסיכואנליטית.
 
 
ב. טיפול אישי, עבודה טיפולית והדרכה

כ
ל משתתף יהיה בטיפול אישי בגישה פסיכואנליטית או באנליזה במהלך כל זמן הלימודים. מי שאינו נמצא בטיפול בזמן ההרשמה, יתחיל טיפול לא יאוחר מנובמבר 2017.
כל משתתף יעסוק בטיפול פסיכותרפויטי אינדיבידואלי בליווי הדרכה אישית במשך כל זמן לימודיו בתכנית. המינימום המחייב הוא מכסה של שמונה שעות טיפוליות בשבוע בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ארוכת טווח (חלקן במבוגרים) כשטיפול אחד לפחות הוא של פעמיים בשבוע.
כל משתתף יהיה בשתי הדרכות אישיות בשבוע אצל שני מדריכים שונים המוכרים ע"י התכנית. המדריכים המוכרים הם חברי החברה הפסיכואנליטית ומתמחים בכירים במכון לפסיכואנליזה. ההדרכה תמשך כל זמן הלימודים בתכנית. לפחות אחד המדריכים יהיה מחוץ למקום העבודה. למשתתפים תימסר רשימה של מדריכים מטעם התכנית.

 
ג. פגישות עם מרכזי התכנית

במהלך השנה יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם מרכזי התכנית, שילוו את תהליך ההכשרה. המרכזים יקיימו גם פגישות אינדיבידואליות עם תלמידים לפי הצורך.

 
ד. עבודות כתובות

כל אחד מהמשתתפים יכתוב בתום כל שנה עבודה קצרה שתתמקד בתהליך הלמידה
שחווה באחד מהטיפולים שהביא להדרכה קבוצתית. 
 
     

תכנית הלימודים