תכנית הלימודים

 

הרצאת פתיחה - גב' תרצה זנדבנק - 18.10.17
מבוכת העושר: מחשבות על פסיכותרפיה פסיכודינמית בעולם של ריבוי תיאורטי.


שנה ראשונה
 
ד"ר רמי אהרונסון
פרויד – מושגי יסוד במחשבה הפסיכואנליטית ובמעשה הטיפולי

מר אורי פליישמן
קליין וממשיכיה


ד"ר יהושע ארנוביץ
ויניקוט


קורס בחירה בשעה 16:15
פרופ' גבי שפלר - אתיקה


סמינרים קליניים בשלוש קבוצות מקבילות, כל מדריך/ה לסמסטר אחד:
1. מר שי מילר, גב' יעל שביד וד"ר יעל דשא
2. גב' יעל שביד, מר שי מילר וגב' ליה קוך-סטולוב
 
 
סדנאות:
1. גב' תרצה זנדבנק - הסיטואציה הטיפולית
2. פרופ' רחל בלס -  יסודות הטכניקה הפסיכואנליטית - מבט קלייניאני

הרצאת סיום - 20.6.18 (תפורסם בהמשך)
 

שנה שנייה

הרצאת פתיחה - ד"ר ויויאן שטרית-וטין: השאיפה לשלום - נוסטלגיה בלתי פוסקת לאינטימי. קריאה נוספת במאמרו של פרויד "מלחמה למה?" - 10.10.18
 
ד"ר ליאורה לוריא
העברה והעברה נגדית

ד"ר עמי אבני
קריאה נוספת בפרויד

מר שלמה שלהב
קוהוט ופסיכולוגיית העצמי
 
סמינרים קליניים בשלוש קבוצות מקבילות, כל מדריך/ה לסמסטר אחד:
1. גב' ליה קוך-סטולוב, ד"ר יהודה פרנקל ומר שי מילר
2. גב' רתם ברונו, מר אורי פליישמן וגב' יעל שביד

סדנאות:
1. גב' תמי דרור-שיבר: הגישה ההתייחסותית
2. מר מתי בן-צור: על סיומי פגישות

הרצאת סיום - 26.6.19 (תפורסם בהמשך)


שנה שלישית

הרצאת פתיחה - ד"ר גילה לנדאו: אזהרת מסע - תנועה בנפש בין הזדהות השלכתית להשבת חלקי עצמי מפוצלים ומושלכים - 23.10.19
 
גב' אהובה שול
התפתחות המיניות והג'נדר
 
ד"ר מרינה ברנע
אתיקה
 
ד"ר יהודה פרנקל
פירברן, גאנטריפ ובאלינט

גב' גילה חורש
נרקיסיזם והפרעות נרקיסיסטיות

סמינרים קליניים בשתי קבוצות מקבילות, כל מדריך/ה לססטר אחד:
1. גב' נחמה דביר ומר נעם הס
2. מר שי מילר וגב' יעל שביד

 
סדנאות:
1. ד"ר יעל דשא: "לחיות כדי לספר או לספר כדי לחיות" - תהליך העדות בטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וגילוי עריות
2. גב' יעל שביד: פרנצי

הרצאת סיום - ד"ר אסנת אראל: כמה שאלות ומחשבות על הרוע האנושי ומקורותיו - 30.6.20השיעורים יחלו בשעה 18:00 בימי רביעי, ימשכו עד 19:30 ואחרי הפסקה יתקיים סמינר קליני.


תלמידי התכנית רשאים להשתתף בכל שנה בקורס אחד מתכנית התקרבות ללא תשלום נוסף.


 
תהליך ההרשמה