תכנית "התקרבות"

 
תכנית הלימודים של "התקרבות" היא תכנית ייחודית של החברה הפסיכואנליטית בישראל
המתקיימת באזור ירושלים, הצפון והמרכז. מטרתה לאפשר לאנשי טיפול, רפואה, חינוך וייעוץ להתקרב לחשיבה הפסיכואנליטית וליישם אותה בעבודתם.
המורים הם כולם חברי החברה הפסיכואנליטית או מתמחים במכון הפסיכואנליטי, ובעלי ידע
תיאורטי וניסיון קליני רחבים. שכר הלימוד בכל קורס הוא 500 ₪. 


פירוט הקורסים בשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019:

קורסים באזור ירושלים ומודיעין

קורסים באזור המרכז

קורסים באזור חיפה והצפוןהרשמה

יש לפנות טלפונית לדליה יעיש מזכירת החברה, טל. 02-5635175
IPS@psychoanalysis.org.il

להרשמה יש למלא טופס הרשמה ולשלוח בצרוף המחאה לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל, אל:
החברה הפסיכואנליטית
ת.ד. 4356
ירושלים 9104202

במקרה של ביטול ההרשמה יוחזר מחצית סכום מדמי ההרשמה; 250 ש"ח. לא יינתן החזר כספי במקרה של היעדרות במהלך הקורס


 
רכזי התכנית:
גב' חוי ברקאי-מלצר , וגב' נחמה דביר– אזור ירושלים ומודיעין
גב' תמי דרור-שיבר – אזור המרכז
גב' מיר ממן – אזור חיפה והצפון