תכנית "התקרבות"

 
תכנית הלימודים של "התקרבות" היא תכנית ייחודית של החברה הפסיכואנליטית בישראל
המתקיימת באזור ירושלים, הצפון והמרכז. מטרתה לאפשר לאנשי טיפול, רפואה, חינוך וייעוץ להתקרב לחשיבה הפסיכואנליטית וליישם אותה בעבודתם.
המורים הם כולם חברי החברה הפסיכואנליטית או מתמחים במכון הפסיכואנליטי, ובעלי ידע
תיאורטי וניסיון קליני רחבים. שכר הלימוד בכל קורס הוא 450 ₪. 


פירוט הקורסים בשנת הלימודים תשע"ז 2017-2016:

קורסים באזור ירושלים ומודיעין

קורסים באזור חיפה והצפון

קורסים באזור המרכז


פירוט הקורסים לשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017 יפורסם בהמשך.
שכר הלימוד לכל קורס יהיה 500 ש"ח.


הרשמה

יש לפנות טלפונית לדליה יעיש מזכירת החברה, טל. 02-5617576

להרשמה יש למלא טופס הרשמה ולשלוח בצרוף המחאה לפקודת החברה הפסיכואנליטית בישראל, אל:
החברה הפסיכואנליטית
ת.ד. 4356
ירושלים 9104202

שכר הלימוד יוחזר במקרה של ביטול השתתפות עד חודש לפני מועד תחילת הקורס. ההחזר לא יכלול 50 ₪ דמי הרשמה. לא יינתן החזר כספי במקרה של היעדרות במהלך הקורס. 
רכזי התכנית:
גב' רתם ברונו – אזור ירושלים ומודיעין
גב' תמי דרור-שיבר – אזור המרכז
גב' אילה הלוי – אזור חיפה והצפון