אזור המרכז

רכזת - גב' תמי דרור-שיבר
 
קורסים באזור המרכז

מבוא לטיפול נפשי על פי גישת פסיכולוגית העצמי – ד"ר גיא אור
נעסוק במושגי המפתח של הטיפול הנפשי על פי גישתה של פסיכולוגיית העצמי, ובהם: עצמי, "זולתעצמי", תפקידה של האמפתיה בריפוי, תסכול אופטימאלי והפנמה ממירה, גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגנה ולהתנגדות, העברות "זולתעצמי" ועוד. הקורס יתבסס בעיקרו על קריאה בספרו האחרון של היינץ קוהוט כיצד מרפאת האנליזה ?.
8 מפגשים בימי  שישי בשעות  13:30-12:00, החל מ- 25.11.16, למעט 31.12.16 – חנוכה.
עד 14 משתתפים
ברח' אחוזת בית 3 (כניסה ימנית קומה ב'),  תל-אביב.


על העברה (transference) לפי גישתם של ויניקוט וקוהוט והשימוש בה בעבודה הטיפולית - ד"ר גיא אור
נעסוק בתפיסת ההעברה (transference) בטיפול לפי גישתם של ויניקוט וקוהוט, על הדומה והשונה שבהן, תוך בחינת מושגי מפתח ובהם: רגרסיה לתלות, אחזקה, מרחב מעבר, שימוש באובייקט, העברות זולתעצמי, צורכי נראות ואידיאליזציה, אמפתיה, כשל אמפתי ועוד. הקורס יתבסס על קריאה בפרקים נבחרים מספריו של דונלד ויניקוט: משחק ומציאות ו-עצמי אמיתי, עצמי כוזב  ומספריו של היינץ קוהוט:  כיצד מרפאת האנליזה? והשבת העצמי.
8 מפגשים בימי שישי בשעות  13:30-12:00, החל מ- 24.2.17, למעט 7.4.17 , 14.4.17 - פסח.
עד 14 משתתפים.
ברח' אחוזת בית 3 (כניסה ימנית קומה ב'), תל-אביב.

ההרשמה לקורס נסגרה

 
ממשיכי ויניקוט: הזרם העצמאי הבריטי
– גב' אתי בר
הקורס יסקור את התפתחות הזרם העצמאי הבריטי תוך התבוננות על מושגים נבחרים שמשקפים את רוח העצמאיים. נתייחס למקום הסביבה בהתפתחות, למושג הרגרסיה, לחלומות ויצירתיות. נקרא מאמרים של  באלינט, מרגרט ליטל, מריון מילנר, מסעוד חאן, בולאס ונלווה את התיאוריה בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים.
8 מפגשים בימי שני בשעות  17:30-16:00, החל מחודש נובמבר 2016.
ברח' יבניאלי 4, ראשון לציון.


על חלומות וחלימה  במפגש הטיפולי - ד"ר אילן ברנט
נלמד מספר כותבים פסיכואנליטיים: בולאס, אייגן, אוגדן, פרו וחאן, הממשיכים את חשיבתם של ביון וויניקוט ביחס לחלימה. לכל אחד מהם יש דגש ייחודי על צורת ההקשבה, הנוכחות וההתערבויות הקליניות. כולם רואים בחלימה את הכלי הבסיסי של הנפש לחשיבה ולמתן משמעות למציאות הרגשית, החיונית להתפתחות נפשית. החלימה בראייתם אינה מתקיימת רק בחלומות הלילה, אלא גם במגוון צורות בזמן הערות ובחדר הטיפולים. הדגש בקורס הוא קליני - על הנוכחות והפעילות הנדרשת מצד המטפל, כדי לאפשר את כינונה ופיתוחה של יכולת החלימה. נקדיש זמן לדוגמאות קליניות של חלומות שיביאו המשתתפים.
8 מפגשים בימי חמישי בשעות 19:30-18:00 החל מ-  11.5.17.
עד 10 משתתפים.
ברח' הנשיא 33, קריית אונו

 
חלומות בהקיץ, פנטוז ומסתורי נפש אחרים
- גב' ענת ברעם
בקורס נתוודע למצבי נפש המבקשים מסתור ומפלט ממפגש עם הכאב הנפשי שבמציאות החיצונית. מסתורים אלו מתקיימים דרך מנגנונים של ניתוק ונסיגה פנימה אל תוך מצב "בועתי-חלומי" אשר מוגן באשליה של אומניפוטנטיות ושליטה ומאפשר אילוזיה של חיים מקבילים וסודיים. נעסוק באיכות העקשנית, ההגנתית ומדלדלת האגו וביסוד ההתמכרותי של אופני מפלט אלה, כמו גם בביטויים הקליניים ובבעיות הטכניות העולות בטיפול באזורים אלה. נרחיב את ההבנה על מפלטים נפשיים (שטיינר), פנטוז בניגוד לחלימה (ויניקוט), חלימה בהקיץ (בריטון ועוד) ונתייחס למצבי מפלט ספציפיים כמו – חוויה של אלזמניות timelessness, ופנטזיות של "יום אחד" ו"רק אילו".
8 מפגשים בימי שלישי בשעות 20:30-19:00, החל מ- 1.11.16.
עד 9 משתתפים
ברח' הדגנים 13, דירה 1, גבעתיים.


הבנת החלום ועבודה עם חלומות - ד"ר הילה דגני
הקורס יעסוק בגישות פסיכואנליטיות להבנת החלום ויעקוב אחר שינויים בתפיסת החלום מאז "פירוש החלום" של פרויד (1900). נתמקד בהבנת החלום על פי גישות תיאורטיות שונות ואיך ניתן לעבוד עם חלומות של מטופלים כדי להעמיק את הבנת עולמם הפנימי. נקדיש קריאה ומחשבה גם לחלומות של מטפלים על מטופלים ונבחן כיצד ניתן להשתמש בחלומות אלו כדי להבין את מערכת היחסים בין המטפל למטופל, להתגברות על תקיעות בטיפול (impasse) ולהעמקת התהליך הטיפולי. במהלך הקורס ניעזר בדוגמאות מעבודתם הטיפולית של משתתפי הקורס.
נקרא מכתביהם של פרויד, חנה סגל, מסעוד חאן, בולאס, מלצר, אוגדן, בראון ועוד.

8 מפגשים בימי שלישי בשעות 18:30-17:00, החל מ- 1.11.16
עד 8 משתתפים
ברח' אחד העם 140, דירה 10, תל-אביב.

 
עקרונות הגישה ההתייחסותית
– גב' תמי דרור-שיבר
הקורס יעסוק בהיבטים מרכזיים של החשיבה ההתייחסותית ובאופן בו הם באים לידי ביטוי בחדר הטיפולים. נבדוק את השאלה מהי "פסיכולוגיה של שני אנשים" מול "פסיכולוגיה של אדם אחד" ומהן השלכותיה של תפיסה זו על מארג יחסי ההעברה וההעברה-הנגדית. נרחיב את שאלת הסובייקטיביות של המטפל ואת השפעותיה על המרחב הטיפולי. נעמיק בהבנת מושגים כגון הלא-מודע ההתייחסותי, אנאקטמנט, ריבוי מצבי עצמי וחשיפה עצמית, וכן - נחדד את ההבחנה בין הדדיות לסימטריה.
הלמידה התיאורטית תתמקד בעבודותיהם של סטיבן מיטשל, לואיס ארון, פיליפ ברומברג, ג'ודי דייוויס ועוד. יישומה של התיאוריה לקליניקה ייעשה דרך התבוננות בדוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם.
9 מפגשים בימי רביעי בשעות 19:30-18:00, החל מ- 2.11.16, למעט חנוכה.
ברח' כרמיה 16, תל אביב (ליד הבימה).
ההרשמה לקורס נסגרה

 
לקרוא את ג'סיקה בנג'מין וג'ודי דייוויס
- גב' תמי דרור-שיבר
קורס קיץ קצר, בו נעמיק בהבנתן של שתיים מהכותבות החשובות בגישה ההתייחסותית. נקרא בכתביהן ג'סיקה בנג'מין וג'ודי דייוויס ונחדד מושגים כגון: done to & doer, קומפלמנטריות, הכרה הדדית, דיסוציאציה, ריבוי מצבי-עצמי ועוד.
יישום התאוריה לקליניקה ייעשה באמצעות דוגמאות שיביאו המשתתפים מעבודתם.
שני מפגשים  בימי חמישי 11.8.16 ו-25.8.16, בשעות 21:15-18:00.
עד 8 משתתפים.
ברח' כרמיה 16, תל-אביב (ליד הבימה)
.
ההרשמה לקורס נסגרה


על תקיעויות בטיפול וחלקו של המטפל בהן – גב' מיכל טלבי-אברבאנל
בקורס נבחן את קשיי המטפל ואת התנגדותו הבלתי-מודעת לקחת פנימה את ההעברה של המטופל (בעקר את ההעברה השלילית), להיפתח להעברה הנגדית הקשה ולהיות במגע עם השלכות ועם האימה שהן עלולות לעורר (ביון, 1978). נעסוק באופנים בהם תהליכים אלה באים לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלנו (אנאקטמנט, תקיעות, התנגדות משותפת). נבחן כיצד התבוננות המטפל בהתנגדותו והבנת משמעותה בתהליך, מאפשרים להפוך אותה לכלי חשוב שיתרום ל"הוצאת העגלה מהבוץ" ולהעמקת הטיפול. נמחיש ונעבד רעיונות אלה דרך דוגמאות קליניות מהספרות וכן מהעבודה הקלינית של המרצה ושל התלמידים.
9 מפגשים בימי רביעי בשעות 19:30-18:00, החל מ- 2.11.16.
עד 10 משתתפים.
ברח' הר כנען 10, כפר-סבא.

 
פעולה והיענות במרחב הטיפולי – גב' מיכל טפר
״כל אנליטיקאי חש לפחות בצביטה של אי נוחות מצד ״האני העליון הקלאסי״ שלו בעשותו דבר מה ... העשוי להיות מספק עבור המטופל; בוודאי כשהוא משיב לשאלה, מרשה למישהו להשתמש בטלפון, לשאול כתב-עת, לקבוע פגישה נוספת מיוחדת וכן הלאה״ (ס. מיטשל, תקווה ופחד בפסיכואנליזה).
בקורס זה נמקד התבוננות ומחשבה בהיבטים של פעולה, היענות, סיפוק ורגרסיה; במשמעותם, בקשיים שהם מעוררים ובדילמות הטכניות המתעוררות בסיטואציה. נעשה זאת באמצעות קריאה במאמרים של אנתוני בס, ג׳וזף סנדלר, ג׳ון לינדון, סטיבן מיטשל, מרגרט ליטל, מיכאל באלינט, וכן באמצעות מפגש עם מצבים ודילמות אלו ביחסינו עם מטופלינו.
8 מפגשים בימי שישי בשעות 11:30-10:00, החל מ- 4.11.16 (מלבד 16.12.16).
ברח' שלמה המלך 5, הרצליה (כניסה משמאל לחניה לקומת מרתף).
ההרשמה לקורס נסגרה


על המיניות – גב' אורנה לירון בורנפלד
מטרת הקורס היא לחדד ולהעשיר את ההקשבה לתדר של המיניות בעבודה הטיפולית. נעשה היכרות עם גישות שונות להבנת המיניות ולהבנת מקומה בחיי הנפש ובחדר הטיפולים. נסתכל על החשיבה המשתנה לאורך השנים לגבי מושגים כגון תסביך אדיפוס, העברה אירוטית, גבריות ונשיות, ביסקסואליות נפשית, אהבה, תשוקה ועוד.  את הקריאה נלווה  בדוגמאות קליניות שיביאו משתתפי הקבוצה, אליהן נקשיב בכל פעם מהזווית התיאורטית הנלמדת.
10 מפגשים  בימי ראשון בשעות 21:00-19:30,  אחת לשבועיים (למעט פורים) בתאריכים:  20.11.16,  4.12.16,  18.12.16,  1.1.17,  15.1.17,  29.1.17,  12.2.17,  26.2.17,  19.3.17,  2.4.17 .
עד 6 משתתפים
ברח' עיט 6ב', עין שריד (לב השרון).
ההרשמה לקורס נסגרה

 
הרבדים הנסתרים של הזוגיות - פסיכואנליזה זוגית  – ד"ר חני מן שלוי
הפסיכואנליזה הזוגית עוסקת ברבדים הנסתרים הנמצאים ביסוד הזוגיות ומנהלים את היחסים הזוגיים, יחסי האובייקט המופנמים בנפשו של כל אחד מבני הזוג והקשר לדורות הקודמים ולדורות הבאים. מבחינה זו הפסיכואנליזה הזוגית והמשפחתית היא ההתקדמות העכשווית של העולם הפסיכואנליטי.
בקורס נעסוק במושגי המפתח של הפסיכואנליזה הזוגית על פי מגוון גישות פסיכואנליטיות של יחסי אובייקט: גישתם של דייוויד וג׳יל שארפ מצפון אמריקה, הגישה ההתקשרותית של טוויסטוק אנגליה, וגישת ה Link  הדרום אמריקאית הצרפתית והאיטלקית. הקורס ילווה בדוגמאות מתוך הקליניקה וחיי היומיום.
8 מפגשים בימי שישי בשעות 10:00-08:30 החל מ- 11.11.16.
עד 15 משתתפים.
ברחוב שטרייכמן 3 דירה 4, נופי-ים, תל-אביב (איזור רמת-אביב).

 
פיתוחים של מושג הסיטואציה האדיפאלית: סגל, שטיינר, בריטון ואחרים –  גב' ורד נבו
בחשיבה הקלייניאנית מושג הסיטואציה האדיפאלית מהווה אבן יסוד שממשיכיה של קליין פיתחו לנושאים מרתקים כחשיבה, הסמלה, העברה והעברה נגדית, פירוש, נרקיסיזם ועוד. בקורס נערוך מסע לבולטים שבפיתוחים אלה תוך קישור לתיאוריה ולקליניקה כאחד. ההרשמה לקורס מותנית בהיכרות טובה עם מושגי היסוד בחשיבה הקלייניאנית.
8 מפגשים בימי שלישי בשעות 19:30-18:00, החל מ-
15.11.16.
עד 10 משתתפים.
ברח' הפרדסים 1, הרצליה
.
 

חלומות בגישות שונות: קריאה וישום - ד"ר קובי סגל
נעסוק בדרכים בולטות בפסיכואנליזה לניתוח חלומות. החלום הוא כלי מרכזי לעבודה עם הלא מודע ועם העולם הסובייקטיבי של המטופל. רוב המטופלים מביאים חלומות לתוך הפגישה הטיפולית, וישנן דרכים מגוונות לעבוד איתם ולנתחם.  ניתן לראות שיטות אלו כמשלימות זו את זו. בקורס נתבסס על קריאת מאמרים או פרקים מספרים, וננתח חלומות שיביאו חברי הקבוצה, משל עצמם או של מטופליהם. נעקוב אחר גישות בעבודה עם חלומות מפרויד ועד ימינו: החלום לפי פרויד והגישה הקלאסית - עבודה עם אסוציאציות חופשיות, "זכר היום"; החלום לפי יונג - עבודה עם אסוציאציות "קרובות לחלום" ולסמלים שלו; החלום לפי ממשיכי קליין (חנה סגל ואחרים) - חלום אלבורטיבי לעומת חלום ריקון, חלומות "נבואיים" ו- acting out הקשור לחלום; חלימה לפי ביון (גרוטשטיין, אוגדן ואחרים) - הפיכת החוויה המודעת לזמינה ללא מודע, לשם חלימה; החלום לפי בולאס - חוויה, מחזה, וזיכרון; חלימה של ילדים בטיפול במשחק.
10מפגשים בימי חמישי בשעות  22:00-20:30, החל  מ- 10.11.16  למעט  29.12.16 - חנוכה.
עד 10 משתתפים
ברח' הבאר 3, רמת גן.


התפתחות הנרקיסיזם הבריא כמערכת חיסונית רגשית וכבסיס לאבחון הפרעות נרקיסיסטיות - ד"ר רוני סולן
בתחילת כל מפגש יוצג מבוא תיאורטי העוסק בנרקיסיזם הבריא ובהתפתחותו בשלבי החיים הראשוניים. לאחר מכן יוקדש זמן לשאלות ולדיון משותף בדילמות התיאורטיות, טכניות או קליניות הקשורות לנושא שהוצג והמחשתן בדוגמאות מחיי היום-יום ומטיפולים הנוגעים לנושא. יחד ננסה להגדיר את שלבי ההתפתחות הרגשית, להעריך את תפקוד הנרקיסיזם והאגו ולזהות את המאפיינים של יחסי האובייקט.
4 מפגשים  בימי שני בשעות 18:00–19:30, בתאריכים: 7.11.16,  14.11.16,      21.11.16,  28.11.16.

עד 16 משתתפים.
ברח' טאגור 40, רמת אביב, תל-אביב.


 
פרויד, טיול לאורך מקרה "דורה"
– מר מיכאל סידי לוי
בקורס נקרא את "קטע מתוך אנליזה של היסטריה" (המוכר כמקרה "דורה"). הטקסט נכתב מיד לאחר פירוש החלום במטרה ליישם ולהדגים עבודה עם חלומות בקליניקה, ולכן תכניו וחידושיו של פירוש החלום יידונו בהקשר של אנליזה זו. לאורך הקריאה נכיר מטפורות מעניינות ונבחן המשגות על תופעות הסימפטום, ההזדהות, ההעברה והפנטזיה. כמו כן תהיה התייחסות לטקסטים נוספים של פרויד במטרה להעשיר את הדיון ולהיחשף לכתיבתו היצירתית בתחומים מגוונים הנוגעים לנפש האדם ולתרבות בכלל.
8 מפגשים בימי רביעי בשעות 21:30-20:00, החל מ- 15.2.17.
עד 10 משתתפים.
ברח' י"ל גורדון 50, (קרקע) דירה 2, תל-אביב.
.


גוף, נפש ותיאוריות פסיכוסומטיות - גב' יעל סמואל
הקורס מציע סקירה של המושגים החשובים ביותר בתחום הפסיכוסומטיקה, עם דגש על מקרים קליניים. המטרה היא להרחיב את הכלים להבנה ולעבודה עם מטופלים סומטיים, אשר מביאים לטיפול את הסבל שלהם דרך השפה הגופנית הפרה-ורבלית. נתעמק במושגים של תיאורטיקנים שונים בתחום כגון: ז. פרויד, פ. אלכסנדר, ד.ו. ויניקוט, האסכולה הפסיכוסומטית בפריז (פ. מארטי, גי. מקדוגל).
8 מפגשים בימי שני בשעות 21:45-20:15, החל מ- 24.4.17
ברח' טשרניחובסקי 8, רעננה.
ההרשמה לקורס נסגרה


מצבים מנטליים ראשוניים – גב' מיכל עוזיאלי
בסמינר נדון במצבים נפשיים קדומים, אשר לא עברו מנטליזציה בקשר אם תינוק ולא זכו לייצוג ב- mind  של התינוק. נחקור חוויות של מוות רגשי, התקיימות נעדרת ממשות ומשמעות והצפה של חרדות כיליון. נראה כיצד מצבים שאינם ניתנים לחשיבה מקבלים ביטוי בחוויות רבות עוצמה לעיתים קרובות באופן תחושתי או סומאטי, ונותנים הד ליחסי אובייקט ראשוניים טרום מילוליים, ואף טרום לידתיים. התייחסות למצבים מנטאליים ראשוניים  מאפשרת הרחבה של הבנה של פתולוגיות שונות, ושינוי בטכניקה הטיפולית וביחסי העברה, רלבנטית לעבודה טיפולית דינמית, עם ילדים ומבוגרים.
הסמינר יתבסס על קריאה במאמרים של טסטין, אוגדן, ויניקוט, פיוטלי, מיילו, ביק, מיטרני ומלצר.
10מפגשים בימי שישי בשעות 10:30-09:00, החל מ- 6.1.17 עד 10.3.17.
ברח' הזיתים 14, הרצליה.
ההרשמה לקורס נסגרה


לחלום את המטופל
- גב' דפנה ערן
בקורס זה נכיר את מושגיו של אוגדן העוסקים בהדרכה כחלימה וחלימה כהדרכה. נתייחס למושג הרוורי של ביון, לחשיבתו של ביון על חלימה ולדרך המיוחדת בה אוגדן משתמש במושגים אלה כדי "להמציא" את עצמו ואת מטופליו מתוך תהליך זה ומחוויית החלימה המשותפת, הנרקמת במפגש הטיפולי. נקרא פרקים מאוגדן ומפארו ונתייחס לדוגמאות קליניות שיובאו על ידי המשתתפים.
8 מפגשים בימי רביעי פעם בשבועים בשעות  22:00-20:30, בתאריכים: 9.11.16, 23.11.16,  7.12.16,  21.12.16,  4.1.17,  18.1.17,  1.2.17,  15.2.17
עד 10 משתתפים.
ברח' צמרות 6, דירה 171, הרצליה.
ההרשמה לקורס נסגרה


דונלד ו. ויניקוט: היחידה אם-תינוק כמכוננת עצמי
– גב' אילנה פאר-גולדין
נקרא כתבים נבחרים של ד.ו. ויניקוט, הנוגעים באחדות אם-תינוק כמצע להתפתחות נפשית. נעמיק ונדון בכתבים הנוגעים במערך היחסים אם-תינוק: אם-סביבה ואובייקט סובייקטיבי כמכונני עצמי בהתפתחות הטבעית ובקליניקה. נחקור את ההזדמנות המתאפשרת במהלך הטיפול להתנעה מחדש של התפתחות העצמי.
9 מפגשים בימי שלישי בשעות  19:30-18:00, החל מ- 8.11.16.
עד 9 משתתפים
ברח' דה האז 18, תל אביב.
 
 
העברה והעברה נגדית בטיפול, מהן וכיצד משתמשים בהן בקליניקה
- גב' דורית פוגרונד-חי
העברה הינה תופעה שפרויד לא חדל להדגיש עד כמה הופעתה הפתאומית הייתה מוזרה מבחינתו. כאשר ברויר נתקל בהעברה הארוטית עם אנה או, הוא "ברח" לחלוטין מהתחום הטיפולי. פרויד עבר מלראות בהעברה משהו שאינו חלק ממהות הטיפול לגילוי תפקידה המרכזי. העמדה המקובלת היום, היא זו הרואה בהעברה כלי מרכזי בטיפול וכנובעת מחוויית הכאן ועכשיו ומהפנטזיות הלא מודעות שיש לכולם. במסגרת הקורס נקשיב, נלמד ונחשוב יחד על מושגים מהותיים ומרכזיים אלו, דרך דוגמאות מחדרי הטיפול שלנו, בליווי קריאת ספרות פסיכואנליטית מגוונת.
12 מפגשים בימי חמישי אחת לשבועיים בשעות 18:30-17:00, החל מ- 28.10.16.
עד 8 משתתפים.
ברח' הנביאים 30, דירה א', תל-אביב .
ההרשמה לקורס נסגרהכיצד עובדים ב"כאן ועכשיו" בחשיבה הפסיכודינאמית? - מר מאיר פרס
התבוננות בנעשה בקליניקה בחשיבה פסיכודינמית לפי הגישות הפסיכואנליטיות העכשוויות, מגלה שהמושג "כאן ועכשיו" זוכה להתייחסות מיוחדת של קונצנזוס חוצה אסכולות. על כן מתעוררת השאלה האם ייתכן קונצנזוס שכזה בעולם הטיפולי הדינאמי שיש בו כיום יותר "פסיכואנליזות" מאשר פסיכואנליזה אחת כפי שפרויד ציווה לנו. בקורס ננסה לענות על שאלה זו תוך סקירה השוואתית של גישות פסיכואנליטיות (גישת הדחף של פרויד, גישה אינטרפרסונאלית של סאליבן, פסיכולוגית האגו, גישה של יחסי אובייקט, גישתו של ביון, זרם ה"עצמאיים", גישתו של קוהוט - פסיכולוגית העצמי, זרם הפרוידיאניים העכשוויים וגישתם של ההתייחסותיים) ותוך מתן דגש ל"כאן ועכשיו" - דרך התפתחות המושג ברמה התיאורטית, בפרספקטיבה היסטורית ויישומו בעבודה הקלינית בשעה טיפולית.
הקורס יתבסס על קריאה במאמרים תיאורטיים וקליניים ודיון בדוגמאות שיובאו ע"י המנחה והמשתתפים.
12 מפגשים בימי שלישי בשעות 19:00-17:30, החל מנובמבר 2016,
בתאריכים: 8.11.16,  29.11.16,  13.12.16,  10.1.17,  31.1.17,  14.2.17,  7.3.17,  28.3.17,  11.4.17,  9.5.17,  30.5.17,  13.6.17.
עד 8 משתתפים.
בשדרות חן 59 /2, רחובות
.
ההרשמה לקורס נסגרה


כריסטופר בולאס - על רגע המפגש
- גב' מאיה קומר
תרומתו של בולאס, אחד הנציגים הבולטים והפוריים ביותר של "הזרם העצמאי", אינו בהצגה של תיאוריה שלמה יותר אלא בחשיבה מחודשת על רעיונות פסיכואנליטיים. במקום בו עסקה הפסיכואנליזה הקלאסית בחסך ובעבר הוא עוסק בשפע ובעתיד. בולאס מוביל את המטפל לעבר חשיבה מורכבת יותר, בעלת ריבוי של קולות ונקודות מבט, עשירה יותר ובעלת מנעד הקשבה רחב יותר. בולאס מדגיש הן את הנוכחות הרגשית של המטפל והן את החופש שלו לחשוב ולמסור למטופליו את פירות חשיבתו. הוא רואה במטפל אוביקט לשימושו של המטופל, השורה בחומרים האמהיים הקדומים של המטופל עד שהוא מסוגל למלל אותם. הוא מתייחס הן לאסוציאציות החופשיות והן לפירוש כביטויים של משחקיות. הוא מחפש כיצד לאפשר את הזרימה של האסוציאציות ולטפל במצבים בהם הן דועכות, מתקבעות ומגיעות לאזור של נוקשות ואילמות. נכיר את רעיונותיו דרך קריאה בכתביו הנבחרים ודרך דוגמאות קליניות.
8 מפגשים בימי שני בשעות 11:45-10:15, החל מ- 31.10.16.

עד 10 משתתפים.
ברח' בן- יהודה 77, כפר-סבא.  
.
  

"לחשוב, לחלום, ללמוד ולשכוח" מפגש עם החשיבה של תומס אוגדןגב' מירי קרחי
תומס אוגדן, הוגה עכשווי המאיר מחדש את חשיבתם של תיאורטיקנים מרכזיים כמלאני קליין, וינקוט, וביון. הוא משמש כ"מתרגם" בין השפות הפסיכואנליטיות השונות, יוצר דיאלוג אקטואלי מורכב וחוויתי ביניהן, המעמיק את ההבנה על המתרחש בנפש האנושית. עבודתו הייחודית של אוגדן מרחיבה את ההבנה בנוגע לשינוי העמוק וההדדי המתרחש בתווך שבין המטופל והמטפל. בקורס נתחיל בהיכרות עם מחשבותיו הראשונות של אוגדן על מלאני קליין, וויניקוט. בהמשך נכיר כמה מהמושגים הבסיסים הייחודיים  שטבע אוגדן: ״השלישי האנליטי״, והעמדה ״אוטיסטית-מגעית״. הקורס יתבסס על קריאה בספריו מצע הנפש, הקצה הפרימיטיבי של החוויה ומאמרים נבחרים אחרים.
8 מפגשים בימי רביעי בשעות 20:30-19:00, החל מ- 1.2.17.
עד 8 משתתפים.
ברח' ספיר 249, מושב סתריה.
ההרשמה לקורס נסגרה

 
מושגי יסוד בפסיכואנליזה: מהחדר לתיאוריה ומהתיאוריה למפגש בחדר
- גב' הדס רייזפלד עינת
המפגש בחדר הטיפולים מעמיד אותנו בכל שעה מול שאלות רבות ומגוון רחב של התמודדויות.
האם 'לקחת' אינטייק בתחילת טיפול? כיצד בונים חוזה טיפולי? האם להיענות, או להימנע ולתסכל? הקורס יעסוק בנקודת התפר בין התיאוריה הפסיכואנליטית לבין הטכניקה הטיפולית בקליניקה. נתבונן במספר מושגי יסוד כגון: setting, עמדה פסיכואנליטית, העברה והעברה נגדית, ועוד. את ההתבוננות נעשה מנקודות מבט תיאורטיות שונות, החל מהתיאוריה הקלאסית, דרך ההתפתחויות בזרמים השונים שבאו לאחר מכן. נקרא מאמרים מרכזיים, ונשתמש בדוגמאות של המשתתפים מעבודתם הטיפולית. נבדוק מתי מתאים לפרש? וכיצד? ומה עושים עם כל מה שמרגישים? המושגים בהם נדון מהדהדים ומסייעים לבחינת הדילמות אותן אנו חיים בחדר הטיפול.
9 מפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים בשעות  19:00-17:30, החל מ-  24.1.17 (למעט ביום העצמאות).
ברח' העצמאות 106, אבן-יהודה.
 
 
על הנרקיסיזם ודרכי פעולתו בטיפול, או 'למה כל-כך קשה להיות מטופל?'
– ד"ר שרון שטרית
אדם מגיע לטיפול ומבקש עזרה, לעתים קרובות מפגש טיפולי זה מאופיין בתוקפנות, התנשאות, ביטול, זלזול וכו׳ מצד המטופל כלפי המטפל. דרך הפריזמה של הקושי להיות מטופל נכיר את אופן פעולתו של הנרקיסיזם בנפש ונתייחס לאופן ההקשבה והעבודה אתו בטיפול. נעמיק את ההיכרות עם מושג הנרקיסיזם באמצעות קריאה בטקסטים של פרויד, מלצר, קוהוט, אנדרה גרין  ושטיינר. הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות.
8 מפגשים בימי שני בשעות 21:15-19:45, החל מ- 27.2.17
עד 10 משתתפים.
ברח׳ הגולן 1 רמת החייל, תל-אביב.
ההרשמה לקורס נסגרה


חזרה לדף הבית של "התקרבות"