יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי


ההרשמה לשנה''ל 2017-2018
הסתיימה

'יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי' היא אחת מתכניות הלימודים החד-שנתיות המתמשכות שמציע מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית.
התכנית  מציעה זו השנה הרביעית הזדמנות נדירה ללמוד את יסודות החשיבה של הפסיכואנליזה הקלאסית מפסיכואנליטיקאים מבין הבכירים והמנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

מטרת התכנית: הנחלת היסודות, הידע, החשיבה והמעשה הקליני, בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות. יושם דגש על הקשר בין למידה תיאורטית וחשיבה קלינית, כולל פיתוחיהן כיום.
 
מבנה הלימודים: התכנית היא מודולארית וכוללת קורסים שנתיים באופן רציף ומתמשך סביב נושאים שונים, בכל שנה נושא אחד שבו יתמקדו מספר סמינרים. כל שנה תהווה יחידה עצמאית ובו זמנית יתקיים רצף וקשר בין הנושאים שיועברו במהלך השנים.
התחומים השונים יוארו בכל סמסטר על ידי ארבעה מרצים, אנליטיקאים מנחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

בסוף כל סמסטר יתקיים פאנל עיבוד – דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלכו. מוקד הדיון יהיה חומר קליני שיוצג על ידי אחד התלמידים, כמצע לעיבוד הרעיונות שנלמדו, על הדומה והשונה שביניהם.

הלימודים מתקיימים בימי שלישי, בשעות 19:30-17:30, בסמסטר הראשון בירושלים ובסמסטר השני בתל-אביב.


נושא הלימודים בשנת הלימודים תשע"ח 2018-2017:  הנפש בראי ה"מיניות" וה"אדיפוס" - יחסים, מיניות, אהבה
 
ההרשמה הסתיימה


פירוט תכנית הלימודים


אוכלוסיית היעד:
התכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להכיר ולהעמיק בעולם הפסיכואנליזה הקלאסית. בעלי היכרות בסיסית אישית, תיאורטית וקלינית עם עולם הטיפול הנפשי הדינמי.

הקריטריונים:
פסיכולוגים קליניים (M.A);
עובדים סוציאליים קליניים (M.A);
פסיכיאטרים;
מטפלים באמנויות (M.A)  - בוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה;
בעלי מקצועות טיפוליים אחרים בעלי תואר שני ועם ניסיון קליני של לפחות שנתיים בטיפולים  באוריינטציה פסיכודינמית מוזמנים אף הם להצטרף לתכנית ולהגיש את מועמדותם.

שכר לימוד:
3000 ש"ח לשנה, בשלושה תשלומים.
מספר המשתתפים מוגבל. תינתן עדיפות למועמדים מתאימים אשר יירשמו לשנה כולה.
במקרים מיוחדים נשקול השתתפות באחד הסמסטרים בלבד, בעלות של 2000 ש"ח.

סדרי הרשמה:
ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח הסתיימה.

מסמכים הנדרשים להרשמה:
א. טופס הרשמה.
ב. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה הפורמלית.
ג. דמי רישום בסך  300 ₪ לפקודת החברה הפסיכואנליטית  (למתקבלים, דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד).

את כל המסמכים יש לשלוח למזכירות החברה במייל: ips@psychoanalysis.org.il 
או בדואר רגיל לחברה הפסיכואנליטית בישראל, רח' דישראלי 13 ת"ד 4356 ירושלים 9104202

תאריך התחלת הלימודים:  31 באוקטובר 2017
 
רכזות התכנית:
גב' גליה פלג-עשבי - 054-9985668
גב' גילה גינזבורג - 050-5799937