יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי

 

נפתחת ההרשמה לשנת הלימודים 2018-2019
 
 
                                           יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי
תכנית חד שנתית מודולרית בתל אביב ובירושלים  
 
'יסודות הפסיכואנליזה הקלאסית במבט עכשווי' היא אחת מתכניות הלימודים החד-שנתיות המתמשכות שמציע מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית.
התכנית  מציעה זו השנה החמישית הזדמנות נדירה ללמוד את יסודות החשיבה של הפסיכואנליזה הקלאסית מפסיכואנליטיקאים מבין הבכירים והמנוסים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
מטרת התכנית: הנחלת היסודות, הידע, החשיבה והמעשה הקליני, בגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות. יושם דגש על הקשר בין למידה תיאורטית וחשיבה קלינית, כולל פיתוחיהן כיום.
מבנה הלימודים: התכנית היא מודולארית וכוללת קורסים שנתיים באופן רציף ומתמשך סביב נושאים שונים, בכל שנה נושא אחד שבו יתמקדו מספר סמינרים. כל שנה תהווה יחידה עצמאית ובו זמנית יתקיים רצף וקשר בין הנושאים שיועברו במהלך השנים.
התחומים השונים יוארו בכל סמסטר על ידי מספר מרצים, אנליטיקאים מנחים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, שילמדו יחידות ממוקדות בנות שלושה שעורים.
בשיעור האחרון בכל סמסטר יתקיים פאנל עיבוד – דיון בהשתתפות המורים שלימדו במהלכו. מוקד הדיון יהיה חומר קליני שיוצג על ידי אחד התלמידים, כמצע לעיבוד הרעיונות שנלמדו, על הדומה והשונה שביניהם.
 
                הלימודים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 19:30-17:30, בירושלים ובתל-אביב.
 
נושא הלימודים בשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019:  "מיניות, תוקפנות והאובייקט שביניהן"                                                                        
יחידות הלימוד השונות יעסקו בעיקר במהותה של התוקפנות ובביטוייה כמקבילה למיניות במרכזיותה ובהשפעתה על עיצוב נפש האדם בכלל וביצירתם והפנמתם של יחסי- האובייקט בפרט.    
יילמדו היסודות של תיאוריית הדחפים של פרויד, הוספת דחף המוות לתיאוריה והשלכותיה, המזוכיזם, התוקפנות אצל מלאני קליין ואצל וויניקוט, מיניות ותוקפנות במפגש הטיפולי ועוד.  
 פירוט תכנית הלימודים: פירוט התוכנית לשנה הבאה יפורסם בקרוב.
 
אוכלוסיית היעד:התכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להכיר ולהעמיק בעולם הפסיכואנליזה הקלאסית. בעלי היכרות בסיסית אישית, תיאורטית וקלינית עם עולם הטיפול הנפשי הדינמי.
הקריטריונים:
פסיכולוגים קליניים (M.A);
עובדים סוציאליים קליניים (M.A);
פסיכיאטרים;
מטפלים באמנויות (M.A)  - בוגרי בתי ספר מוכרים לפסיכותרפיה;
בעלי מקצועות טיפוליים אחרים בעלי תואר שני ועם ניסיון קליני של לפחות שנתיים בטיפולים  באוריינטציה פסיכודינמית מוזמנים אף הם להצטרף לתכנית ולהגיש את מועמדותם.
 
שכר לימוד:
3000 ש"ח לשנה, בשלושה תשלומים.
מספר המשתתפים מוגבל. תינתן עדיפות למועמדים מתאימים אשר יירשמו לשנה כולה.
במקרים מיוחדים נשקול השתתפות באחד הסמסטרים בלבד, בעלות של 2000 ש"ח.
 
סדרי הרשמה:
ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט החלה.
 
מסמכים הנדרשים להרשמה:
א. טופס הרשמה.
ב. צילומי תעודות המעידות על ההשכלה הפורמלית.
ג. דמי רישום בסך  300 ₪ לפקודת החברה הפסיכואנליטית  (למתקבלים, דמי הרישום מהווים חלק משכר הלימוד).
 
את כל המסמכים יש לשלוח למזכירות החברה במייל: ips@psychoanalysis.org.il
או בדואר רגיל לחברה הפסיכואנליטית בישראל, רח' דישראלי 13 ת"ד 4356 ירושלים 9104202
 
תאריך התחלת הלימודים: 17 באוקטובר 2018
 
רכזות התכנית:
גב' גליה פלג-עשבי - 054-9985668
גב' גילה גינזבורג - 050-5799937